Rådgivende tjenester

22 17 30 00

Befaring og teknisk tilstandsvurdering av heis og rulletrapp

Teknisk gjennomgang av heis, skriftlig rapport av heisens tilstand og kvaliteten på vedlikeholdet.

Rapporten inneholder anbefalt løsning, samt budsjettpris på utbedring av feil og mangler avdekket ved befaringen.

Modernisering og utskifting av heis i eksisterende bygg

I forbindelse med modernisering eller utskifting av heis, er det nødvendig at det utarbeides nøyaktig spesifikasjon for det arbeid som skal utføres.

I tillegg til heiskompetanse, kreves også kjennskap til gjeldende lover, forskrifter og bygningsmessige krav. Ved å benytte en rådgiver med heisteknisk bakgrunn sørger du som heiseier for at heisen tilfredsstiller kravet til en moderne og driftssikker heis etter rehabilitering.

Prosjektering av heis og rulletrapp i nye bygg

Det er viktig å legge vekt på hva heisen skal brukes til når bygget er ferdig.

Derfor vil det i prosjekteringsfasen utarbeides en kravspesifikasjon i samsvar med byggets bruksområde og driftstype. Ved valg av riktig heistype, legges grunnlaget for en driftssikker heis med lave fremtidige driftsutgifter.

Kostnads- og fakturakontroll

Vi sjekker at fakturaene er i henhold til inngått serviceavtale, og mot eventuell garanti eller reklamasjon.

Videre vurderer vi innholdet i fakturaen opp mot arbeidet som er utført, samt time- og materialforbruk og materialkostnader      .

Kravspesifikasjon

Kravspesifikasjonen beskriver hva oppdragsgiver ønsker og trenger, hvilke funksjoner og krav leveransen skal oppfylle.

Når tilbydere svarer på samme oppgave kan oppdragsgiver enklere sammenligne løsning, tjeneste og pris- og med en detaljert spesifikasjon eliminerer man i større grad avvik og andre uforutsette (pris-) tillegg videre i prosjektet.

Med en kravspesifikasjon i grunn er det lettere å velge rett leverandør til jobben.

Gjennomføring og byggledelse

Vi tilbyr en rekke tjenester for å sikre en trygg og effektiv byggeprosess. Dette inkluderer utarbeidelse av omfattende SHA-planer og overholdelse av Byggherreforskriften for å sikre arbeidsplassens sikkerhet.

Vår erfarne prosjektleder koordinerer hvert trinn av prosessen, fra planlegging til gjennomføring, mens jevnlige byggemøter og grundige ferdigbefaringer holder deg oppdatert og sikrer kvalitet.

Eventuelle avvik blir raskt håndtert av vårt profesjonelle team, og vi sørger også for nøye kostnadskontroll for å holde prosjektet innenfor budsjettet. Med vår ekspertise kan du se frem til en bekymringsfri byggeopplevelse.

Innhente tilbud og evaluere disse

Det er ikke alltid lavest pris som vinner. Våre kunders behov er mange og ulike, og vi hjelper med å velge leverandøren som kan levere riktig produktet til rett sted.

SØK og myndighetskrav

BMA Heisteknisk Rådgivning AS har sentral godkjenning og kan stå for SØK-funksjonen i henhold til plan- og bygningsloven.

Påse at anleggene er sikkerhetsmessig forsvarlig, og at dette kan dokumenteres. Dette inkluderer å søke om tillatelse for ulike typer byggearbeid og å sikre at prosjektet følger relevante lover, forskrifter og bestemmelser.

vi kan heis

BMA hjelper sine kunder med å finne den optimale løsningen for heiser og rulletrapper. Vi tar gjerne en prat, ta kontakt!

Vi tilbyr også en rekke andre tjenester

Kontakt oss