Din
Heistekniske

Rådgiver

  • Riktig produkt på riktig sted
  • Maksimal driftssikkerhet
  • Korrekte driftsutgifter
  • Positive brukere og leietakere

Bygget skal være konkurransedyktig i markedet inn i fremtiden!

Rådgivende tjenester

BMA har som mål at eierne og brukerne får en trygg og pålitelig heis med maksimal driftssikkerhet og med lavest mulig kostnader.

Vi kjenner også godt til de ulike løsningene både i de store og de små heisbedriftene, og kan gi råd om hva som passer akkurat dine behov, i ditt bygg.

Les mer om våre tjenester her, og ta kontakt i dag!

Noen av Våre tjenester

Prosjektering av heis og rulletrapp i nye bygg

Det er viktig å legge vekt på hva heisen skal brukes til når bygget er ferdig.

Derfor vil det i prosjekteringsfasen utarbeides en kravspesifikasjon i samsvar med byggets bruksområde og driftstype. Ved valg av riktig heistype, legges grunnlaget for en driftssikker heis med lave fremtidige driftsutgifter.

Kostnads- og fakturakontroll

Vi sjekker at fakturaene er i henhold til inngått serviceavtale, og mot eventuell garanti eller reklamasjon.

Videre vurderer vi innholdet i fakturaen opp mot arbeidet som er utført, samt time- og materialforbruk og materialkostnader      .

Rapportering

Vi utarbeider både tilstandsrapport og årsrapport:

Tilstandsrapport/gjennomgang av anlegget, for eksempel ved bytte av serviceleverandør.

Årsrapport -en årlig rapport kan hjelper eier/ drifter å planlegge framover, lage budsjett.

Prosjektering av heis og rulletrapp i eksisterende bygg

Det er stadig flere gårdeiere som ønsker å installere heis i eksisterende bygninger.

Derfor er det viktig med kjennskap til hvilke heistyper som kan benyttes til dette formålet, da det ofte er utfordrende å tilpasse heissjakt i eksisterende bygninger. Som oftest vil dette også medføre omfattende bygningsmessige arbeider, og vi hjelper deg å finne hvilke pris- og bygningsmessige konsekvenser dette vil medføre for deg som gårdeier.

Administrasjon av installasjoner

Vi hjelper deg med en rekke tjenester når det gjelder administrasjon av installasjoner. Vi kan gjennomføre en rekke analyser, slik som breaam analyse, trafikkanalyse, og vi kan skrive rapporter som omhandler både tilstandsrapport og årsrapporter. I tillegg følger vi opp med sikkerhetskontrollrapporter og heiskontrollrapporter. Vi ønsker å være din go-to ekspert på heis og være den du ringer om du lurer på noe.

Trenger du en rådgiver?

Vi har mange dyktige rådgivere som kan hjelpe deg i prosessen med din heis. Vi kan hjelpe deg fra valg av heis, bistå i forbindelse med utførelse av heisinstallasjon og vi kan hjelpe deg i etterkant når heisen er ferdig installert.

Kontakt oss