Administrasjon av installasjoner

22 17 30 00

Vi tilbyr en rekke tjenester innenfor administrasjon av installasjoner vedrørende heis og rulletrapper

Oppfølging av "Problemheiser"

Vi utarbeider tilstandsrapport, anbefaler tiltak og estimerer budsjettpriser.

Oppfølging av sikkerhetskontrollrapporter/heiskontrollrapporter

Prioritering og oppfølging av sikkerhetskontrollrapporter, innhente priser på utbedring av feil og mangler, anbefale løsninger og tiltak.

Rapportering

Vi utarbeider både tilstandsrapport og årsrapport:

Tilstandsrapport/gjennomgang av anlegget, for eksempel ved bytte av serviceleverandør.

Årsrapport -en årlig rapport kan hjelper eier/ drifter å planlegge framover, lage budsjett.

Prosjektering av heis og rulletrapp i eksisterende bygg

Det er stadig flere gårdeiere som ønsker å installere heis i eksisterende bygninger.

Derfor er det viktig med kjennskap til hvilke heistyper som kan benyttes til dette formålet, da det ofte er utfordrende å tilpasse heissjakt i eksisterende bygninger. Som oftest vil dette også medføre omfattende bygningsmessige arbeider, og vi hjelper deg å finne hvilke pris- og bygningsmessige konsekvenser dette vil medføre for deg som gårdeier.

BREEAM analyser

BREEAM-analysen fører til en rangering eller sertifisering av bygningen basert på hvor godt den presterer på ulike bærekraftskriterier.

BMA har lang erfaring med BREEAM sertifisering og energimerking av bygg. Se for øvrig trafikkanalyse.

Forvaltning og ettersyn - utarbeide og reforhandle serviceavtaler

Vi ivaretar heiseiers plikter i henhold til Plan- og bygningsloven, og anbefale tiltak slik at heisen er sikkerhetsmessig forsvarlig.

Vi hjelper med reforhandling av vedlikeholdsavtaler og utarbeidelse av nye.

Våre kontrakter legger vekt på at myndighetskrav og sikkerhet oppfylles, bruker og publikum har en god opplevelse, eierinteresser ivaretas, og at dette dokumenteres på en hensiktsmessig måte.

Vi kan gjennomføre stikkprøvekontroll av utført service og oppfølging.

Kurs og Opplæring

BMA gjennomfører kurs for driftspersonell på alle nivåer, slik som vektere og vaktmestere, og kan tilby kurs fra to timer til to dager med kundetilpasset innhold.

Vi holder også kurs for andre rådgivningsmiljøer innen lov, forskrift og standarder.

Trafikkanalyse for heis

BREEAM-analysen fører til en rangering eller sertifisering av bygningen basert på hvor godt den presterer på ulike bærekraftskriterier. Energieffektive funksjoner, transportbehov og bruksmønster – Hvilke forventinger er det til ventetid og kapasitet?

Ved å utføre en trafikkanalyse hjelper vi kunden med fornuftig plassering av heis, samt valg av antall heiser, kapasitet og størrelse.

Vi kan heis

BMA hjelper sine kunder med å finne den optimale løsningen for heiser og rulletrapper. Vi tar gjerne en prat, ta kontakt!

Vi tilbyr også en rekke andre tjenester

Kontakt oss